《RUMOTAN儒墨堂》編輯部
《RUMOTAN儒墨堂》編輯部
《RUMOTAN儒墨堂》是中文圈深度報導日本文化、產業、藝術品展覽的媒體,並且整合與提供客戶資料庫網站架設與google seo關鍵字技術的公司,以藝術品展覽與跨境電子商務品牌網站作為自身的強項。

會社介紹 / Introduction

學佛也不是因為其修學多久之歷程,來決定一個人之修為如何,末學常見到許多自詡為修行人士者,遇到自身不能決定之事,還是去求算命、卜筮等原始宗教崇拜之迷信,真是不可思議,佛法講究自力,若過度尋求他力之幫助,表示自身尚對於有情之生死執著無異於異生。
在這個時代,總覺得學佛者已經缺少了那一份對於修證佛法的熱誠與動力,喜歡賣弄口頭禪作為己樂,此風於各個時代中屢屢顯見,亦作為文人騷客於失意之時,築成寄託之地也,當知修證佛法者,並非只見於文字使用之結構上,乃僅於己身之切實修行也。 常人道:「修行只在生活中。」此話熟為正確,但常說此語者之廣大徒眾,不僅對於佛法三藏之各種法義見解之同異,有任何深入之瞭解,亦未對於行門之禪定、戒律等要義有莫大之認識,只怕說...
何謂「持戒」? 我想,這應當得視有情發心是否真切之課題,若不持戒,難修佛法,那麼,持戒的目的又是什麼?是否能夠對於戒學予以尊重,乃至對於佛陀所宣說之戒律能否了知其時空與背景之創立,也是個頗為重要之課題,如何生活在此娑婆五欲諸苦之惡世,乃至於如何面對那些對自身惡意誹謗之流者,是否還能夠繼續秉持著慈心觀之現行?
有情一期生死總是有限,依俗諦而言,尚有受異熟果報之作用,除了解脫聖者能夠轉化定業,如 窺基大師在【瑜伽師地論略篡】中即提到 鴦掘摩羅於解脫證果時,轉於己身所造之定業,現今學佛者常常以為自身證量高廣,以為不必持戒、不必讀藏經、乃至不必修證禪定,即是無所執著,此等人者,戒尚不能受,更何況是修證佛法之增上定、慧二學?
凌晨,意識還是那麼的清醒,以致於無法入眠,意識雖然是虛妄的心識,但是卻還是有它的作用所在,唯識講意識與五十一心所有法相應,若是過於昏沈,對於想要修學禪定者,應當是需要去克服的;無法入眠也可能也許是昨日下午收到美國法雲寺的台灣分會所寄來 玅境長老宣講的《瑜伽師地論講記—修所成地》專書,感到十分高興所引起的罷!收到此書時,內心備覺十分歡暢,其實,自己已經對許多世間法早已未有多大之興致,也未曾對其極為動...
【經文】: 如是我聞: 一時,佛住王舍城迦蘭陀竹園。 爾時,世尊告羅睺羅:「比丘!云何知、云何見我此識身及外境界一切相,無有我、我所見、我慢使繫著?」 羅睺羅白佛言:「世尊為法主、為導、為覆。善哉!世尊當為諸比丘演說此義,諸比丘從佛聞已,當受持奉行。」 佛告羅睺羅:「諦聽!諦聽!善思念之,當為汝說。」 羅睺羅白佛:「唯然,受教!」 佛告羅睺羅:「當觀諸所有色,若過去、若末來、若現在,若內、若外,若...
Load more...