《RUMOTAN儒墨堂》編輯部
《RUMOTAN儒墨堂》編輯部
《RUMOTAN儒墨堂》是中文圈深度報導日本文化、產業、藝術品展覽的媒體,並且整合與提供客戶資料庫網站架設與google seo關鍵字技術的公司,以藝術品展覽與跨境電子商務品牌網站作為自身的強項。

會社介紹 / Introduction

圖片說明:日本山形縣慈恩寺。
研究或者學習佛法、佛典,應當朝向文本與脈絡兩種方向去重視。遇到有疑問,則需要收集諸家多本去做對讀,而不是依照自宗的解釋,並且一一列出各種文本解釋之意義。而脈絡呢?則是去理解當時代中所產生的經論註疏各家之依據文本之背景、時空、詮釋者、翻譯三藏之地理位置,最好連註疏者所根據之經論翻譯年代去思考當時為什麼要去這樣的註解或者詮釋,畢竟像陳、隋之間的天台智者大師並不會引用大唐 玄奘三藏翻譯之經論,時代不同故...
虎頭山之明倫三聖宮內關公
進入虎頭山之前,於大路上會見一關聖帝君之像,約莫13公尺,採莆田石一體雕刻成形之工法所雕刻。關公信仰於台灣始自鄭成功於台南成立東寧王國,時自今日,不論作為刑警、或者黑社會老派者多半祭拜關公,老派刑警每每於警察局、派出所大門或辦公室設置關公像,而黑道諸堂口亦是如此,黑道於入會之時,各堂口堂主於關公像前作為入會人之見證,以表忠義、義薄雲天。如今之堂口甚少如此,所以也缺少了義氣之流,本於黑白兩道之間猶若...
問:何須學因明?是彼此辯論嗎?
日本鎌倉長谷寺遠眺海景
問:無著菩薩並未認可世親菩薩的唯識學,可見唯識學並非瑜伽行派的正宗。 答:《大唐西域記》記載世親於無著菩薩前往生,爾後下降人間,而無性菩薩又與世親同時,為世親菩薩弟子。另佛地論師為護法菩薩弟子。那羅延天(即韋陀論師)、無著菩薩、世親菩薩、法救、如意、脅尊者皆為今巴基斯坦白夏瓦市人。而《大唐西域記》於664年由玄奘三藏親自口述,並由弟子辯機記錄而成,親自留學於印度數十年之玄奘三藏所口述之作品,應當錯...
日本奈良佛教最後一座佛寺-秋篠寺一景
十餘年前,首次到日本京都,參訪的為東大寺,東大寺山門並不寫「東大寺」三字,而是書寫大華嚴寺,因為開山者為日本聖武天皇,其本身修學以華嚴經為主,而又融通諸家,如法相等。日本兩次的遣唐使即是由其任內所派遣學僧前往當時之大唐學習,除東大寺外,另開創國分寺。而東大寺的實際執行者為行基法師,算為奈良佛教東大寺四聖之一,猶如洛陽龍門石窟盧舍那佛實際監造者為善導大師。
台灣新北市新莊武聖廟,又稱新莊關帝廟,為 乾隆廿五年(1760年)所建。
問:未證初地是否能伏貪欲? 答:亦伏,然有退、不退義,如《成唯識論述記》說:「如身在欲界,雖未離欲一品,或多作不淨觀,亦伏貪欲,後出觀已,或退、不退。此亦如是。初定、中間,雖同一繫,要伏尋染,方得有伺無尋地定,後出觀時,或退不退,起於尋染。亦非離初定一品,或多染,方得彼定,少制伏故,非以品離。其無漏定,依於此地及已離染。彼三地法是此類故,亦名此地。不爾,即成攝法不盡。更有異釋,如《樞要》說。」 日...
Load more...