《RUMOTAN儒墨堂》編輯部
《RUMOTAN儒墨堂》編輯部
《RUMOTAN儒墨堂》是中文圈深度報導日本文化、產業、藝術品展覽的媒體,並且整合與提供客戶資料庫網站架設與google seo關鍵字技術的公司,以藝術品展覽與跨境電子商務品牌網站作為自身的強項。

網站企劃 / Website Planning

虎頭山之明倫三聖宮內關公
進入虎頭山之前,於大路上會見一關聖帝君之像,約莫13公尺,採莆田石一體雕刻成形之工法所雕刻。關公信仰於台灣始自鄭成功於台南成立東寧王國,時自今日,不論作為刑警、或者黑社會老派者多半祭拜關公,老派刑警每每於警察局、派出所大門或辦公室設置關公像,而黑道諸堂口亦是如此,黑道於入會之時,各堂口堂主於關公像前作為入會人之見證,以表忠義、義薄雲天。如今之堂口甚少如此,所以也缺少了義氣之流,本於黑白兩道之間猶若...
問:何須學因明?是彼此辯論嗎?
日本鎌倉長谷寺遠眺海景
問:無著菩薩並未認可世親菩薩的唯識學,可見唯識學並非瑜伽行派的正宗。 答:《大唐西域記》記載世親於無著菩薩前往生,爾後下降人間,而無性菩薩又與世親同時,為世親菩薩弟子。另佛地論師為護法菩薩弟子。那羅延天(即韋陀論師)、無著菩薩、世親菩薩、法救、如意、脅尊者皆為今巴基斯坦白夏瓦市人。而《大唐西域記》於664年由玄奘三藏親自口述,並由弟子辯機記錄而成,親自留學於印度數十年之玄奘三藏所口述之作品,應當錯...
日本奈良佛教最後一座佛寺-秋篠寺一景
十餘年前,首次到日本京都,參訪的為東大寺,東大寺山門並不寫「東大寺」三字,而是書寫大華嚴寺,因為開山者為日本聖武天皇,其本身修學以華嚴經為主,而又融通諸家,如法相等。日本兩次的遣唐使即是由其任內所派遣學僧前往當時之大唐學習,除東大寺外,另開創國分寺。而東大寺的實際執行者為行基法師,算為奈良佛教東大寺四聖之一,猶如洛陽龍門石窟盧舍那佛實際監造者為善導大師。
台灣新北市新莊武聖廟,又稱新莊關帝廟,為 乾隆廿五年(1760年)所建。
問:未證初地是否能伏貪欲? 答:亦伏,然有退、不退義,如《成唯識論述記》說:「如身在欲界,雖未離欲一品,或多作不淨觀,亦伏貪欲,後出觀已,或退、不退。此亦如是。初定、中間,雖同一繫,要伏尋染,方得有伺無尋地定,後出觀時,或退不退,起於尋染。亦非離初定一品,或多染,方得彼定,少制伏故,非以品離。其無漏定,依於此地及已離染。彼三地法是此類故,亦名此地。不爾,即成攝法不盡。更有異釋,如《樞要》說。」 日...
華人佛教或多說人間佛教、人乘佛教、人生佛教等,泰半皆為日本所傳,特別是從明治維新後期諸多宗教師從批判佛教而進行宗教改革,近代如太虛大師等人亦受影響,又如同繪畫領域之嶺南畫派,其師祖乃日本繪師諸如竹內棲鳳等,只不過經由後期加工而逐漸忘記本師為何,此即忘師所傳又是忘恩,人類之精神領域本不分語言、區域。略翻清澤滿之於日本語維基百科簡介與其清澤満之記念館之「精神主義」一文,並非贊同彼師著作,然彼等著作卻又...
Load more...